Reklamacje

Reklamacja może zostać złożona:

  • pisemnie na adres:

SYNTELL S.A.
ul. Zielona 8
61-851 Poznań
z dopiskiem “sklep actio”

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@actio.plactio.pl

Prosimy w opisie reklamacji podać:

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

Prosimy również o zachowanie kompletu zawartości pudełka, wraz z kopią/oryginałem dowodu zakupu lub potwierdzeniem wykonanego przelewu.

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego 48616489009
w celu ustalenia szczegółów oraz dalszych kroków postępowania.

Reklamowany/zwracany produkt należy odesłać na adres:
SYNTELL S.A.
ul. Zielona 8
61-851 Poznań
z dopiskiem “sklep actio”